Download “De 7 wetten van leiderschap voor CEO's”
Lees meer
Wat is Vistage?
Wat is Vistage?
Vistage helpt CEO's om betere beslissingen te nemen door ze samen te brengen.
Win de strijd om talent

 

Heeft jouw bedrijf al te maken met het lastig kunnen vinden van talenten, of verwacht je daar een uitdaging voor de komende jaren?

Vul hieronder jouw gegevens in, dan sturen we je de gratis gids meteen toe! 

 

Vistage is wereldwijd leider in zakelijke adviesgroepen en executive coaching.

Vistage biedt krachtige tools die op maat gemaakt zijn voor CEO’s, bedrijfseigenaren en eindbeslissers die betere resultaten voor hun bedrijven, hun leiderschap en zichzelf nastreven.

In de meer dan 60 jaar van ons bestaan hebben wij het meest uitgebreide pakket aan services, leiderschapsinstrumenten en expertises ontwikkeld, die beslissers helpen:

  • hun instincten te verfijnen,
  • situaties beter in te schatten en te beoordelen,
  • hun perspectieven te verbreden,
  • op een andere manier naar hun uitdagingen te kijken,
  • hun issues beter te identificeren en karakteriseren,
  • persoonlijk te groeien en daarmee hun organisatie, carrière en hun persoonlijke leven een versnelling geven.

Als gevolg hiervan krijgen onze meer dan 24.000 leden in 23 landen betere inzichten, nemen zij betere beslissingen, zijn zij effectievere leiders en behalen zij betere resultaten, zowel zakelijk als persoonlijk.

60 jaar slijpen aan dat wat het beste werkt

Het Vistage verhaal.

In 1957 bracht zakenman Bob Nourse verschillende beslissers uit de omgeving van Milwaukee bij elkaar met als doel hun gemeenschappelijke kennis en ervaring te delen zodat zij elkaar konden helpen betere resultaten te verkrijgen. Hij zorgde ervoor dat de leden geen concurrenten van elkaar waren en dat de besprekingen vertrouwelijk bleven. Wanneer de kennis van de groep tekortschoot maakte hij gebruik van de visie van externe experts. Deze formule werkte: leden van deze groep maakten betere beslissingen, bereikten betere resultaten en presteerden beter dan hun concurrenten.

Omdat Nourse’s formule resulteerde in opmerkelijke resultaten werd dit in korte tijd de basis van een succesvol internationaal bedrijf: Vistage. Vandaag de dag helpt Vistage wereldwijd meer dan 24.000 CEO’s, bedrijfseigenaren en beslissers in 23 landen.

Het Vistage verhaal.

Hoewel de kern van de organisatie (de adviesgroep-meetings en één-op-één executive coaching) de test des tijds ruimschoots heeft doorstaan blijft Vistage innoveren. Want iedere organisatie heeft te maken met snel veranderende omgevingsfactoren.

We innoveren onder andere door actiegericht marktonderzoek te doen en internationaal met elkaar samen te werken. Hierdoor blijven we die tools en inzichten leveren waarmee leden hun problemen kunnen oplossen.

In de afgelopen 60 jaar is Vistage continu gegroeid en verder ontwikkeld om de toenemende diversiteit en complexiteit van de business van onze leden te kunnen ondersteunen. Echter, voordat we een verandering doorvoeren, hoe klein ook, vragen we onszelf altijd eerst af of we trouw blijven aan Bob Nourse’s visie en ons bestaansrecht; zakelijke leiders helpen díe besluiten te nemen die hun bedrijven, directe omgeving en families ten goede komen. Daarbij zijn we trouw aan onze kernwaarden groei, vertrouwen, zorgzaamheid en uitdagen.

Ontdek meer